สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้จัดอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Advertisements
Posted by: ประชาสัมพันธ์ | มีนาคม 24, 2012

สพฐ.จัดอบรมพัฒนาประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติกพาเลส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2555  โดยประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมเป็นทีมงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ นำโดย ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ และคณะ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ณ อาคารซาเลนเจอร์ อิมเพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555  โดย สพม.10 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดบู๊ทกิจกรรม  ทั้งนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง

Posted by: ประชาสัมพันธ์ | มีนาคม 18, 2012

งานมหกรรม 10 ปี To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด

จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานมหกรรม 10 ปี To Be Number One ต่อต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.10 โรงเรียนวัดจันทราวาส  โรงเรียนโยธินบูรณะจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งได้มีการลงนาม MOU ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงาน โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน  ทั้งนี้  โรงเรียนวัดจันทราวาส ซึ่งได้ระดับทองจากโครงการ To Be Number One จะร่วมแข่งขันในระดับเพชร ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา ชลบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2555

นายชัยยะ อังกินันท์  นายก อบจ.จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป้นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ให้กับโครงการดังกล่่าว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ที่ห้องประชุมโรงเรียนหรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สังกัด สพม.10 และได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และทบทวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภายในของสถานศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจาก 4 จังหวัด จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.10 เป็นวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัทแซฟไฟร์ รีเสริช์แอนด์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้กับโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

 

ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธฺิการ ให้เกียรติบรรยาย “การศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสังกัด สพม.10 เข้ารับฟังเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  ที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เตรียมซ้อมใหญ่เพื่่อรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญขุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และศึกษานิเทศก์ สพม.10 ไปให้กำลังใจ โดยมี นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

« Newer Posts - Older Posts »

หมวดหมู่