Posted by: ประชาสัมพันธ์ | เมษายน 3, 2012

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555

สำนักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555  กิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน)  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดย นางพิตรฃาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว  ได้เรียนเชิญ นายสรรเสริญ เลาหสถิตย์  อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด  โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 2 – 5 และ 9 – 11 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: