การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประจำ สพม.10 เพื่อเตรียมเข้าสูประชาคมอาเซียน

                                                                                                              

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้         สำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555  กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน)  โดย นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และได้เรียนเชิญ นายสรรเสริฐ เลาหสถิตย์  อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพช่รบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยจะจัดอบรมเป็นเวลา 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 และ 9 – 11 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: