นายสมชาย แสงสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการสื่อสารในห้องเรียน และมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)  ให้กับครูและนักเรียนในสังกัด โดยเชิญครูชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุม ถึงหลักสูตรและแนวทางการอบรม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

Advertisements

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยกลุ่มนิเทศ และติดตามผล การจัดการศึกษา ได้จัดประชุมโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  14  โรงเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 18 โรงเรียน มานำเสนอผลงาน และชี้แจงแนวทางการเตรียมรับการประเมิน โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประชุม

Posted by: ประชาสัมพันธ์ | พฤษภาคม 22, 2012

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.10 ครั้งที่ 4/2555

                      การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่  4/2555 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เวลา  13.00 น.  โดยมี ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน  อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานการประชุม  และมีวาระเข้าประชุมที่สำคัญ โดยสรุปดังนี้ แผนการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เรื่อง การบรรจุนักเรียนทุน สควค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน 7  อัตรา / เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Posted by: ประชาสัมพันธ์ | พฤษภาคม 18, 2012

Thank You Party พระนครคีรี แฟนซีใส่หมวก

                   นางราตรี บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงาน Thank You Party พระนครคีรี ปี 2555 เพื่อขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระนครคีรีที่ผ่านมา  ทั้งนี้  นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นายสมชาย แสงสุวรณ และคณะบุคลากรในสังกัด สพม.10 ได้ให้การต้อนรับท่านองค์มนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในการออกติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สังกัด สพม.10 และโรงเรียนป่าเด็ง สังกัด สพป.เพชรบุรี 2 อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 จะทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยจะให้ความช่วยเหลือทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งในส่วนของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (มัธยมศึกษา) จะทรงให้ความช่วยเหลือในด้านครูภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ รองเท้าเสื้อผ้านักเรียน อุปกรณ์การก่อสร้างบ้านพักครู หอพักนักเรียน โดยใช้กำลังคนของ อบต.ป่าเด็ง จัดให้โรงเรียนคู่ขนาน ปวช.  การแก้ไขเรื่องคนไม่มีสัญชาติเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนกะเหรี่ยง  ด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดโควต้าให้นักเรียนทีจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ได้เข้าเรียนครูแล้วกลับมาสอนที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โดยกำหนดเป็นอัตราจ้าง 3 ปี แล้วบรรจุเป็นครู  ทั้งนี้  นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้น้อมรับและจะดำเนินการในส่วนของการจัดทำค่ายแกนนำภาษาอังกฤษ  การพัฒนาสื่อเพื่อสอนภาษาไทย และการจัดให้มีกองทุนเพื่อให้นักเรียนหารายได้เลี้ยงปากท้องและอาชีพ  ทั้งนี้ มีผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเมือวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รับการ  ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส และคณะ ได้เข้าติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพม.10 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยมีว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ และ นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอตามกลยุทธ์

              ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ และว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพม.10 ให้การต้อนรับ นายมานพ ดีมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้นำคณะบุคลากรในสังกัด สพม.34 มาศึกษาดูงานที่ สพม.10  พร้อมนี้ ได้ศึกษาดูงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

           ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายภัทธศาสน์ มากสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ย้ายมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ได้จัดงาน Thank you Party To Be Number One พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับหน่วยราชการ และองค์กรเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนโครงการ To Be Number One  โดยนางสุภาพ ศรีสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว พร้อมทั้ง โรงเรียนวัดจันทราวาส และโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี สังกัด สพม.10 ได้เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณบัตรจากท่านผู้ว่าราชการ ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี

Older Posts »

หมวดหมู่